-->

Strona Artystyczna Michała Fostowicza

     

O Artyście

Michał Fostowicz -Zahorski

Ur. 14.01.1948 r. w Warszawie, pisarz, tłumacz, autor sześciu książek poetyckich, licznych esejów publikowanych w pismach, oraz książki pt. Świat bez prawdy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003 (niedawno ukazała się nowa, poszerzona edycja) oraz monografii poświęconej twórczości Williama Blake’a pt. Boska analogia. William Blake a sztuka starożytności, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008; tłumacz kilku książek z języka angielskiego, m.in. autor poetyckiego przekładu Drogi Lao Tsy, wyboru pism W. Blake’a pt. Wieczna Ewangelia, Wrocław 1998 (nowe poszerzone wydanie pt. Wiersze i pisma Williama Blake’a, Miniatura, Kraków 2007).Michał Fostowicz-Zahorski zajmował się poezją, malarstwem, filozofią, pracował w Instytucie Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Zielonogórskim.Zmarł w sobotę 18 grudnia 2010r. po długiej i ciężkiej chorobie w swoim górskim klasztorze.Pokój jego duszy.

 


Copyright © Strona Artystyczna Michała Fostowicza. All rights reserved.